เว็บตรง

เว็บตรง การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีร่วมกันระดับโลกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เว็บตรง การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีร่วมกันระดับโลกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เว็บตรง ในปี 2015 ยูเนสโกได้ตีพิมพ์รายงานRethinking Education: Towards a Global Common Goodซึ่งเสนอว่าควรมองว่าความดีส่วนรวมเป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์ต่อสาธารณประโยชน์ .อย่างไรก็ตาม รายงานที่ให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจนี้ไม่ได้มีอะไรมากเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือ WCU ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แยกออกไม่ได้ของกลยุทธ์ใดๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้...

Continue reading...